BAO TAY CHỐNG NẮNG LS2

290,000 VND

Thương hiệuLS2
Chất liệuVải ice silk
Chống UVUPF 97,5%
UPF50+