Chi nhánh Hifa PHỔ QUANG

Thông tin chi nhánh

86/8 Phổ Quang,
Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM

093 8686 717
Open 8:00 – 22:00 everyday

Chi nhánh Hifa NGUYỄN TẤT THÀNH

Thông tin chi nhánh

300B Nguyễn Tất Thành,
Phường 13, Quận 4, TP.HCM

0886 770 888
Open 8:00 – 22:00 everyday